repromaterijal nasacoNASACO International LLC proizvodi hemikalije za flotaciju rude.Kompanija se bazirala na konkretne slučajeve u metalurgiji razvijanjem flotacionih penušača i ksantata.Nasaco svojom tehničkom podrškom testira i razvija proizvode za svake pojedinačne slučajeve rude u saradnji sa osobljem rudnika. Na taj način se spajaju terenska iskustva sa iskustvom hemijskih stručnjaka.TEI-MC već dugi niz godina sarađuje sa sledećim rudnicima:   

- Bor
- Majdanpek
- Rudnik Gornji Milanovac
- Bučim - Makedonija
- Srebrenica - Republika Srpska

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg