Kategorija: Masine
Dana 13 Novembra 2015 na separaciji Hidrobaze na Makišu, Beograd, predstvaljena je nova H generacija LiuGong utovariva?a. Konkretno, predstavljen je model 856H kašike kapaciteta 3 m3.

Najzna?ajnije novine su : varijabilna pumpa za kašiku koja angažuje hidrauliku u zavisnosti od opere?enja i time troši manje goriva, skra?eno vreme ciklusa (dizanje, istovar, spuštanje kašike) na10 sekundi, novi oja?ani diferencijali sa ograni?enim proklizavanjem iz zajedni?ke fabrike ZF-LiuGong, specijalno dizajniran Cummins motor za LiuGong utovariva? iz nove zajedni?ke fabrike Cummins-LiuGong, redizajnirana kašika koja za 12% bolje prodire u materijal u odnosu na stari 856 (ima manji max otpor pri ulasku u materijal), ve?a probojna sila kašike, oja?ano zglobno savijanje, ve?i komfor rukovaoca (prostranija kabina, dzojstik za upravljanje kašikom sa Kick-Down funkcijom, 30% ja?a klima u odnosu na stari 856, spre?avanje ulaska prašine u kabinu, manja buka – 76dB (za Tier II, a Tier IV 69dB))…

Snima za prezentacije 856H pogledajte ovde:

https://youtube.com/watch?v=cFMAMM86TLk%5B