Kategorija: Masine

LiuGong mašinama su povereni radovi na najzahtevnijim deonicama izgradnje autoputa kroz Grdeli?ku klisuru. Ovo je možda i najteža deonica gra?enih autoputeva u Srbiji do sada. Zbog toga izvo?a? je posao morao poveriti najsigurnijim mašinama i mašinama koje u teškim uslovima moraju raditi bez zastoja i kvarova. Na donjim slikama su deonice kod Mominog kamena pre tunela Manajle kod Vladi?inig Hana. Na ovoj deonici radi 12 LiuGong mašina, uklju?uju?i: bagere, utovariva?e, mini bagere, valjke i buldozere.