Kategorija: Masine

LiuGong utovariva? 856 kašike kapaciteta 3m3 je pušten u rad 2011-e godine i do sada je bez problema odradio preko 20.000 radnih sati. Što zna?i da je mašina svaki dan prose?no radila izme?u 9 i 10 radnih ?asova. Sa ovakvim rezultatima jasno je da su LiuGong mašine izuzetno pouzdane i da izdržavaju i najve?a radna optere?enja.